БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

 

1.Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища download
2.Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища download
3.Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием. download
4.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи download
5.Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава download
6.Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити download
7.Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити download
8.Преместване  на ученици в държавните и в общинските училища download

Copyright © 2015. All Rights Reserved.