Дейности по учредяване на Обществен съвет

Информираме Ви, че към момента текат дейности по учредяването на Обществения съвет към СУ "Дoбри Чинтулов". Със създаването на Обществените съвети се цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност – училище, ученици, родители и общественост. 

Общественият съвет ще има редици функции, сред които да одобрява стратегията за развитие на училището, да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието, да дава становище за разпределението на бюджета по дейности, да съгласува училищния план и т.н. 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.