Прием 1 клас за учебната 2018/2019 година

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

ГР. БУРГАС

 

chintulov

chintulov

Уважаеми родители, 

Уведомяваме Ви, че електронната система за прием в първи клас вече е активна. 

Може да я разгледате и да се запознаете с етапите на кандидатстване, критериите и необходимите за целта данни. 

Пожелаваме Ви успех!

За допълнителна информация моля натиснете тук.

  

СУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“– БУРГАС РАЗКРИВА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ ПЪРВИ КЛАС

С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА/ИУЧ/ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

Български език и литература

Математика

Хореография

 

ИЗВЪН ОБЩОЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА УЧИЛИЩЕТО ОРГАНИЗИРА ГРУПИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА:

НАУКАТА, СПОРТА, ИЗКУСТВАТА И ДР.

  

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 

1.Целодневнообучение;

2.Организиранообеднохранене;

3.Безплатна подкрепителназакуска;

4.Целодневномедицинскообслужване;

5. Занимания по интереси;

6. Организиран отдих и спорт;

7. Ранно чуждоезиково обучение;

8. Работа по проекти.


УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С ДОБРЕ ОБОРУДВАНА БАЗА

 

 

УЮТНИ КЛАСНИ СТАИ,КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ, ЗАЛА  ЗА  ХОРЕОГРАФИЯ,  АКТОВА  ЗАЛА, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП, МОДЕРНА СТОЛОВА, МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ, ИГРОТЕКА, КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО, ИНТЕРНЕТ В КЛАСНИТЕ СТАИ

 

УЧИЛИЩЕТО Е ИНОВАТИВНО

badge mar 2016 v2 hor

badge mar 2016 v2 hor

 

 

  • ПАРТНЬОР В ПРОГРАМАТА „УЧА СЕ“
  • ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ
  • ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ
  • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

Copyright © 2015. All Rights Reserved.