Прием 5 клас за учебната 2019/2020 година

 

 
 
 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

ГРАД БУРГАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В  ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 
 
ВАЖНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
 
1.        Подаване на заявление за записване на ученика в пети клас.
2.        Подаване на декларации за ЗЗЛД и ИУЧ.
 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
 
1. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
2. Удостоверение за преместване от училището, от което идва ученикът
 
КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 

. БЪГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА СНИМКИ 1

. МАТЕМАТИКА

. ХОРЕОГРАФИЯ

 

. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

. МАТЕМАТИКА

. МУЗИКА

 

. ФАКУЛТАТИВНО ИЗБИРАЕМИ  ЧАСОВЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ

. ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

 
 • Балансирана учебна програма по съвременните ДОС
 • Организиран отдих, туризъм и спорт;
 • Занимания по интереси; 
 
С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ:
 
 • Уютни класни стаи със съвременна аудио и видео техника
 • Компютърни кабинети - оптичен интернет в цялата сграда на училището
 • Виртуални уроци по всички предмети в партньорство с платформа Уча.се
 • Модерна игротека
 • Специализиран кабинет за деца със зрителни нарушения 20170324 122022
 • Ресурсен кабинет 
 • Мултимедиен кабинет 
 • Библиотека 
 • Медицински кабинет
 • Логопедичен кабинет
 • Модерна столова
 • Два физкултурни салона 
 • Зала за хореография 
 • Специализирани кабинети за обучение по музика, оборудвани с пиана и народни инструменти

 

 

ЗАНИМАНИЯ

ПО ИНТЕРЕСИ

 

 

Занимателна математика

Математиката лесна и интересна

Аз и числата

Математика за всички

Математика - 11 клас

Олимпийци71 1

Знания за здравето

Интересни и необикновени места по света

Новите технологии в обучението по БЕЛ в  7 клас

Цветен свят

Клавирни ансамбли

 

ВАЖНО!!!

Документи се приемат в СУ ,,Добри Чинтулов" гр.Бургас, ж.к. ,,Изгрев" от 01.06.2019г. етаж 2 - технически секретар

 

 

1

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.