Съобщение за хранещите се в стола ученици

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК, ЗАПИСАН ЗА ОБЯД, МОЛЯ ДА СЕ ОБАДИТЕ ДО 8,15 ЧАСА НА ТЕЛ. 0893 554 916, ЗА ДА ВИ БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕНА СУМАТА ЗА СЛЕДВАЩИ ДНИ.

Ако желаете, може да си получите храната в осигурени от вас съдове до 12,30 ч.! 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.