За нас

1. Патрон на училището

 

Добри П. Чинтулов се е родил през месец септември 1822 г. в Сливен. Първите си 16 години прекарва в родния си град, като посещавал гръцкото училище, защото тогава не само в Сливен, но и другаде в България не е имало училище, в което да се преподава на български. Баща му е бил много беден, така че Чинтулов през 1838 г. сам се упътва за Търново, където се е учил около шест месеца, като в същото време е и слугувал. Оттам той заминава за Букурещ и се е учил на гръцки около година и половина при учителите братя Христиди, които били българи но се гърчеели. През Букурещ минава Захарий Княжески, явява на Чинтулов, че руското правителство отпуснало няколко стипендии за българите, и го съветва да отиде в Русия. Чинтулов веднага се упътва за Одеса, като за това му спомогва Димитър Диамандиев от Сливен, живущ в Браила.

Чинтулов сполучва да получи стипендия и за три години свършва в Одеса уездното (околийското) училище, което тогава се състояло от четири класа, по две годинио всеки клас. След това постъпва в семинарията, която свършва за шест години, и в 1850 г. се връща в България. От 1850 до 1858 учителствува в Сливен, след което отива в Ямбол като главен учител и учителства там до 1861 г. В 1861 г. Сливенската община повиква Чинтулов пак в Сливен, където става пак главен учител и учителствува непрекъснато до 1871 г., в която година е избран от Сливен за представител в Цариград при изработването на екзархическия устав. След завръщането си от Цариград Чинтулов учителствува пак около 3 години и после сам напуска, поради проблеми със зрението. До края на живота си получава пенсия. Умира в Сливен на 27 март 1886 г.

 

2. Директори

 

Димитър Петков - директор на училището от 1951г. до 1958г.

 

Андон Ралев - директор на училището от 1958г. до 1962г.

                                       висше образование;

 

Стоян Цинов - директор на училището от 1962г. до 1966г.

 

Христо Мърмъров - директор на училището от 1966г. до 1990г.

                                       висше образование, учител по география, ІІ ПКС

 

Каля Димитрова - директор на училището от 1990г. до 2008г.

                                       висше образование, учител по математика, І ПКС

 

Галина Казакова - директор на училището от 2008г.

                                        висше образование, учител по руски език, IIІ ПКС

 

3.История

Предшественик на нашето училище е началното училище намиращо се в ловната хижа на ул.”Индустриална” квартал „Акациите”. То е било клон на училище „Христо Ботев” в квартал „Победа” Основано е през учебната 1946-1947г., когато то е имало само първи клас с учител Йорданка Янчева. На 05.09.1951г., когато се създава и четвърти клас,то се отделя като самостоятелно училище с директор Димитър Петков. През първите години от своето съществуване, както и много от училищата в Бургас тогава, то няма свое име и се споменава в различни документи като „Училището в Акациите”. Така то съществува до 1958 г.,когато първо прераства в основно училище, а по късно с протокол № 29 от 21.11.1958г., изпълнителния комитет на ГНС - град Бургас му дава името Добри Чинтулов. За директор през същата година е назначен Андон Ралев.Поради липса на сграда, учебните занятия се провеждат в училище „Христо Ботев”. В същото време се преустройва сградата на рибарската хижа, дарена от Риболовният комбинат. Официалното откриване е на 10.11.1958г. По това време в училището работят общо 15 учители, които преподават на ученици от 12 паралелки. Недостатъчният брой учебни стаи налага обучението да се извършва на три смени. Проблема е решен с изграждането на пристройка към училището през 1960г. От 1962 до 1966г. директор на училището е Стоян Цинов.През 1966г. се открива осми клас, а това налага изграждането на нова пристройка към училището. Тя е официално открита на 15.11.1967г. От 1966г. за директор е назначен Христо Мърмъров дотогавашен заместник директор на училището.През 1968г. по случай 10 годишнината от даването на името Добри Чинтулов на училището се открива бюст-паметник на поета в двора на училището.От 1976г. се премества в приморския к-с ,,Изгрев", в нова учебна сграда. Обучението на ученици от гимназиална степен започва през учебната 1983/1984г.През 1990 г. училище ,,Добри Чинтулов" гр. Бургас се нарежда сред десетте училища в страната, на които МНП разрешава профилирано обучение по музика - Български фолклор със срок на обучение 5 години. 1999 г. поставя началото на нова специалност за училището - хореография.

 

Днес обучението по общообразователна подготовка, специализираната по музика и хореография се осъществява от 43 редовни учители с висше образование.

2 - І ПКС              5 - ІV ПКС

13 - ІІ ПКС          7 - V ПКС

СОУ ,,Добри Чинтулов" гр.Бургас разполага с:

 

  • учебен и кабинетен корпус за общообразователна подготовка;
  • компютърни кабинети;

Copyright © 2015. All Rights Reserved.