Учители

Класни ръководители                                                            

Руска Иванова - главен учител начален етап

Сийка Костадинова - старши учител начален етап

Даниела Мирчева - старши учител начален етап

Марияна Сарова - старши учител начален етап 

Севда Павлова - учител начален етап

Катя Авджиева - старши учител начален етап

Златка Георгиева - старши учител начален етап

 

 

Възпитатели

Г. Чавдарова - възпитател в начален етап

М. Русева - възпитател в начален етап

Л. Германова - възпитател в начален етап

Кр. Запрянова - възпитател в начален етап

Б. Димитрова - възпитател в начален етап

М. Димитрова - възпитател в начален етап

Д. Господинова - възпитател в начален етап

 

Росица Петрова - английски език

Тодор Георгиев - хореография

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.