Учители

Класни ръководители                                                            

Руска Иванова - главен учител начален етап

Даниела Мирчева - старши учител начален етап

Марияна Сарова - старши учител начален етап 

Севда Павлова - учител начален етап

Катя Авджиева - старши учител начален етап

 

 

 

Възпитатели

Сийка Костадинова - възпитател в начален етап

Галя Вълчанова - възпитател в начален етап

Ана Кирова - възпитател в начален етап

Сонгюл Реджебова - възпитател в начален етап

Кристина Запрянова - възпитател в начален етап

Боряна Димитрова - възпитател в начален етап

 

Тодор Георгиев - хореография

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.