Учители

Общообразователни предмети

Стелиана Христова - старши учител по английски език

Димитрина Василева - старши учител по математика и физика

Пламен Янев - старши учител по информационни технологии и информатика

Панайот Стойчев - старши учител по информационни технологии

Иван Иванов - старши учител по история и цивилизация; география и икономика;

Светлана Андреева - старши учител по биология и здравно образование

Ангелина Ангелова - старши учител по изобразително изкуство

Любомилка Сакалиева - старши учител по физическо възпитание и спорт

 

 

Профил "Изкуства" (музика)

Пенка Петрова - старши учител по народно пеене

Мария Тодорова - старши учител по народно пеене

Цветелина Стойчева - старши учител по народно пеене

Стоян Ганчев - старши учител по народно пеене

Димитрина Папаринова - старши учител по пиано

Албена Цолова - старши учител по пиано

Ирена Темелкова - старши учител по пиано

Веселина Колева - старши учител по пиано

Росица Пенева - старши учител по пиано

Пламен Янев - старши учител по акордеон

Георги Миронски - учител по гайда

Панайот Стойчев - корепетитор по хореография

Георги Димитров - старши учител по китара и тамбура

Тодор Георгиев - хореография

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.