Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Цигулката и първокласниците

       Днес в час по музика имахме необичаен гост. Дойде ни на гости заедно с къщичката си и с госпожа Мария Тодорова. А кой ни гостува?... Цигулката.
      Г-жа Тодорова ни разказа за нейните части. Видяхме магаренцето и охлювчето. Струните и лъка, който е с опънати конски косми.
А как приятно звучи! Госпожа Тодорова ни посвири. Ние я аплодирахме силно и искахме още и още. Заедно пяхме.
      Благодарим, госпожо Тодорова! От днес първокласниците имат още един приятел във ваше лице и още повече харесват музиката и музикалните инструменти.