Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Децата в света "Интернет"

    В Европейския месец на киберсигурността, който се провежда за десета година, активно се включиха и второкласниците от СУ "Добри Чинтулов" с класен ръководител госпожа Руска Иванова.
    В часа на класа техни гости бяха госпожа Галя Киркова - старши експерт за обучението в начален етап и госпожа Яница Куманова- старши експерт приобщаващо образование в РУО- Бургас, госпожа Дренска- директор и господин Стойчев- заместник-директор на СУ "Добри Чинтулов".
Важната тема "Децата в света"Интернет" беше представена пред второкласниците достъпно и разбираемо.
    Чрез забавни примери и разнообразни задачи малките ученици се запознаха с правилата за сигурност в интернет. Научиха важни неща за споделянето, за паролите, за получаването на "подаръци".
    Наред с всичко това работиха екипно, подпомагани от ресурсният учител Владка Димитрова и от Албена Димитрова, слухово-речеви рехабилитатор в РЦПППО - Бургас, като сглобиха и прочетоха приказката "Снежанка в страшната интернет гора" и подготвиха табло с правила за безопасност в интернет.
    Предстои приказката и правилата да бъдат включени в книжка, която всеки второкласник ще изработи.
    Важните знания се учат бавно, но остават за цял живот.