Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Ден на Европа

     Учители по история, български език и чужд език, поднесоха на учениците в прогимназиален етап една полезна информация относно идеята за създаването на Европейския съюз, колко страни първоначално участват в него и колко се присъединяват в продължение на години. Коментирани бяха целите, ценностите и задачите, които общността си поставя, както и органите на управление, тяхната функция и седалищата им в различните страни.