Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Електронните образователни ресурси в обучението по Човекът и природата - 3. клас

      Електронните образователни ресурси са универсално средство за организация на технологичното обучение в новата информационна среда. Чрез тях може да се получи в разнообразна форма учебна и справочна информация, да се организира процесът на усвояване на знания, да се придобият умения и навици за самостоятелна учебна и практическа дейност, ефективно да се контролират резултатите от обучението.
      В час по Човекът и природата третокласниците ги използваха ефективно за обобщаване на знанията си за движение и хранене на животните. С помощта на г-жа Катя Авджиева учениците решаваха тестове, свързани с видео - „Изгледай филма и отговори на въпросите“, забавляваха се с играта „Кой как се движи“ и разгадаваха игрословица „Скрити думи“.