Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Хербарии

    В първия ден след пролетната ваканция хербарии украсиха класната стая на третокласниците. Богатата колекция от изсушени растения помага на учениците да изучат по- добре растителния свят и да осъзнаят необходимостта от неговото разнообразие. Децата изпълниха поставената от госпожа Катя Авджиева задача, спазвайки правилото да не се допуска събиране на защитени видове растения, защото така се намалява тяхната численост и се увеличава опасността те да изчезнат.