Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

"Летен рефреш" за учениците от начален етап

    Учителите от начален етап в групите за целодневна организация на учебния ден - г-жа Надежда Стоянова, г-жа Боряна Димитрова, г-жа Сийка Костадинова и г-жа Сонгюл Реджебова взеха участие в информационно обучение във връзка с Общинска програма "Летен рефреш". Нейната цел е да бъдат актуализирани знанията на учениците от начален етап след летния ваканционен период, да се подготвят учениците за новата учебна година и да се осигури надеждна база, върху която да се надграждат нови знания и компетентности.
    Организатори на обучението е Департамент КПРПС към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас. Специални гости на събитието бяха г-жа Наталия Митева - заместник-министър на образованието и науката, г-н Димитър Николов - кмет на гр. Бургас, г-жа Йорданка Ананиева - заместник-кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики, както и представители на Регионално управление на образованието - Бургас. Те изказаха почитта си към бургаските учители и им благодариха за всеотдайната работа. Пожелаха на всички здрава и успешна учебна година.