Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Музика или хореография? А защо не и двете?

     

Днес учениците от 4 клас учестваха в иновативния проект на СУ  „Добри Чинтулов“ „През миналото - с поглед в бъдещето“. Гости в часа бяха г-жа М. Дренска-директор, М. Пантова-ЗАС и родители. Интегрираният урок по музика и хореография започна с детективска задача, закодирана в QR код. Чрез разкриването на кода бяха припомнени знанията за българските фолклорни танци, равноделните и неравноделни размери. Това насочи вниманието им към актуалната за часа тема „Дайчово хоро“. Тук в помощ на четвъртокласниците се отзоваха г-н Т. Георгиев и г-н П. Стойчев. Децата научиха от коя фолклорна област е хорото. Напети мома и ерген представиха традиционните северняшки носии. Г-жа Р. Иванова се опита да затрудни учениците като им постави задача да разпределят музикални инструменти в симфоничен и народен оркестър, но без успех.

     Часът беше много емоционален и завърши разбира се с дайчово хоро!