Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Първокласни занимания

    В деня на Ботев първокласниците се запознаха с живота на революционера, слушаха "Тих бял Дунав" и нарисуваха българското знаме. При прозвучаването на сирените с мълчание почетоха паметта на героите.
    В слънчевия предиобед с удоволствие разгледаха дърветата в училищния двор. Справиха се с групирането им на иглолистни и широколистни. Този път децата бяха гости на птиците. Любезно ги посрещнаха две гугутки, а един гривек съвсем безстрашно им предостави възможност да го разгледат съвсем отблизо.