Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

"Приказките - извор на смях и веселие" - един урок, два класа, две училища, два града

     Един много различен час, посветен на българските народни приказки, проведоха четвъртокласниците от СУ „Добри Чинтулов“ с подкрепата на г-жа Руска Иванова. С помощта на технологиите децата работиха съвместно с техните приятели от ОУ „Алеко Константинов“ в град Димитровград и тяхната учителка госпожа Боряна Петрова. Урокът съвсем не случайно беше проведен по иновацията „През миналото- с поглед в бъдещето“, по която работи нашето училище.
     Технологиите бяха в помощ за разкриване на темата на урока. Чрез разчитане на QR code учениците от двата четвърти класа разкриха, че часът ще бъде посветен на приказките от българския фолклор, които носят смях и веселие.
     Госпожа Петрова положи усилия да затрудни учениците от двете училища като им пусна откъс от филм, от който те трябваше да познаят кой е героят. Тази трудна задача много бързо беше разрешена. Всички единодушно разпознаха Хитър Петър.
     В часа се редуваха още много интересни задачи- решаване на кръстословица, четене и разказване на приказки за Хитър Петър.
     Получихме поздрави от директорът на ОУ „Алеко Константинов“- Димитровград, г-жа Дорина Желязкова. Децата от двете училища се разделиха с надеждата, че нашето дългогодишно виртуално приятелство ще се превърне в реално.

 

 

 

 

 

 

Един урок, два класа, две училища, два града

Приказките - извор на смях и веселие