Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Природата - нашият общ дом, учебен проект - 2 клас

     В часовете по околен свят учениците от 2. клас се запознаха с особеностите на живата и нежива природа, с богатството на растителния и животински свят, с грижите и опазването на природата.
     Усвоените знания им помогнаха в работата по екипна задача за създаване на книжка „Природата – нашият общ дом“. Всеки екип сътвори свой раздел от книжката – Сезони , Растения и Животни. Получи се прекрасен продукт с богата информация и чудесни илюстрации.
     Презентирането на книжката бе съпроводено с изложба от красиви рисунки, изработени отново по екипи, на тема: „Искам да живея в чист град“.