Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Проект "Лична безопасност" в 4.клас

    „Лична безопасност“ е проект, насочен към овладяване на умения за правилна и безопасна работа с електрически уреди и дигитални устройства. Под ръководството на г-жа Катя Авджиева, четвъртокласниците проведоха дискусии в малки групи с цел проучване, обсъждане и създаване на информационни продукти. Участниците обърнаха внимание на опасностите и рисковете, съществуващи при неправилна работа с електроуреди и съвременни дигитални устройства, припомниха си основните правила за безопасното им използване и представиха крайния продукт от дейността си по проекта - книжка „Лична безопасност“.