Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Седмица на добротата

    17 февруари се отбелязва като ден на спонтанните актове на доброта - една от новите инициативи на международните благотворителни огранизации. Заради това тази седмица четвъртокласниците и техните учители посветиха част от часовете си на добротворчеството.
    В часа на класа темата беше "Важните неща". Учениците, под ръководството на госпожа Катя Авджиева, подредиха в собствена класация приоритетите си - семейство, приятели, родина, добри дела, обич и т.н. След това изработиха дърво на добрината, като на всеки клон изписаха по едно добро дело.
    В заниманията по интереси с госпожа Надежда Стоянова четвъртокласниците отново говориха за добрите дела, които сами по себе си би трябвало да ти носят удовлетворение, правейки нещо за другите без да очакваш нещо в замяна. За да усмихнат учениците и учителите от другите класове, децата изработиха табло, от което всеки желаещ може да откъсне листче с комлимент, което да подари на някой друг.
    Заповядайте пред стаята на 4.клас! Вземете си листче и станете причина за нечия усмивка!