Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Светът може да е по-добър, благодарение на всеки от нас!

      На 16 ноември 1995 година, държавите - членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. ООН поставя началото на кампанията за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията. Толерантността е уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в света, на изявяване човешката индивидуалност. Толерантността е хармония в многообразието. Тя е добродетел, към която се учим от малки. "Отнасяйте се към другите така, както бихте искали да се отнасят към вас". Златно правило на етиката, което разбират и прилагат учениците от четвърти клас.Те проведоха занятие по интереси, в което говориха за правилата на толерантно отношение. Обединиха се около идеята, че толерантността е признаване на разликите, зачитане на другите с техните идеи, практики и убеждения, независимо дали са различни от нашите. Светът може да е по-добър, благодарение на всеки от нас!