Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

ТЕСТ НА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС НА ПЪРВИ АПРИЛ

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

    Във връзка с получено писмо с вх.№ РД-20-834/27.03.2024 г. Ви уведомяваме , че ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Тесването в област Бургас ще се извърши на 01.04.2024г от 11:00 часа.

    Тренировката се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите. Ще бъдат задействани сиренни устройства, като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.