Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Важна информация за родителите

   На вниманието на родителите на учениците от Средно училище "Добри Чинтулов"

    В изпълнение на Заповед № РД-01-435/09.09.2022г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки в училищата на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., ръководството на СУ "Добри Чинтулов" Ви уведомява:

    По време на тържественото откриване на учебната 2022-2023 година родителите да бъдат на отстояние 3 метра от строя на учениците, спазвайки физическа дистанция от 1,5 метра помежду си. В сградата на училището няма да се допускат родители, поради невъзможност да се осигури спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.  

     ЗАПОВЕД № РД-01-435/09.09.2022г. на Министъра на здравеопазването