Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Заедно ще успеем!

Уважаеми родители,

През последните седмици сме поставени пред огромно изпитание, наложи се да тестваме цялата ни образователна система и да се пренастройваме към нов ритъм на работа.

Всичко в педагогическата ни дейност- методика, знания, умения - бяха поставени пред едно предизвикателство - дистанционното обучение в електронна среда. За всички нас това беше за първи път. И за учители, и за ученици, и за родители! 

В тази безпрецедентна ситуация ние, учителите, превъзмогнахме себе си и системата, но Вие, родителите, ни подкрепихте. Научихме нови методи и приложихме иновативни похвати, всеки ден тествахме себе си. Вие ни се доверихте, повярвахте в нас, осигурихте възможността децата Ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения. Допуснахте ни в домовете си, макар и виртуално. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка какво значи „заедно“ и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОВЯРВАХТЕ В НАС! БЕЗ ОБЩИТЕ НИ УСИЛИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ - подрастващите да са пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден! Знаехме го, но забързани в суетата на ежедневието си, често се разминавахме. Сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато децата Ви учат, Вие слушате, занимавате се с домашните си задължения и ни опознавате, поглеждате през нашите очи. А пък ние през Вашите. Защото НИЕ сме и ВИЕ. Защото освен учители, сме и родители.

Всеки ден научаваме един от най- важните уроци за живота:

КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХЪТ И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ? КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ? Вие , родителите, също станахте ученици, Вие също се върнахте " в училище" , учите всеки ден - как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ!

Години наред мечтаехме връзката учител - ученик - родител да сработи в една посока и да постигнем взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега, благодарение на солидарността на обществото ни, поради общите ни притеснения и световна заплаха, ние се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство! БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА!

Заради всичко това, от името на всички учители, БЛАГОДАРИМ, скъпи родители, че се справяме заедно в тази ситуация, че преодоляваме собствените си стереотипи, че сме единни . ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!