Средно училище "Добри Чинтулов"
**************** град Бургас***************

Прием 1 клас за учебнта 2020-2021 година

   New Picture

 

Уважаеми родители, 

Уведомяваме Ви, че новата електронна система за прием в първи клас  вече е активна.

Можете да разгледате ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА и да се запознаете с необходимите за целта данни. 

СУ ”ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА I КЛАС - 2020/2021 учебна

година – две паралелки

У Ч И Т Е Л И   З А   П Ъ Р В И   К Л А С:

сарова

г-жа Марияна Сарова   

111

222