Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Прием 5. клас за учебната 2023-2024 година

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

ГРАД БУРГАС

 

 

 

 ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В  ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 
 
ВАЖНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
 
 1. Подаване на заявление за записване на ученика в пети клас.
 2. Подаване на декларации за ЗЗЛД и ИУЧ. 
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
 
 1. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 2. Удостоверение за преместване от училището, от което идва ученикът
 
КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 

 

 • БЪГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
 • МАТЕМАТИКА
 • ХОРЕОГРАФИЯ
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • МАТЕМАТИКА
 • МУЗИКА
 • ФАКУЛТАТИВНО ИЗБИРАЕМИ  ЧАСОВЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ
 • ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
 
 • Балансирана учебна програма по съвременните ДОС
 • Организиран отдих, туризъм и спорт;
 • Занимания по интереси; 
 
С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ:
 
 • Уютни класни стаи със съвременна аудио и видео техника
 • Компютърни кабинети - оптичен интернет в цялата сграда на училището
 • Виртуални уроци по всички предмети в партньорство с платформа Уча.се
 • Модерна игротека

 

 • Специализиран кабинет за деца със зрителни нарушения
 • Ресурсен кабинет 
 • Мултимедиен кабинет 
 • Библиотека 
 • Медицински кабинет
 • Логопедичен кабинет
 • Модерна столова
 • Физкултурен салон 
 • Две зали за хореография 
 • Специализирани кабинети за обучение по музика, оборудвани с пиана и народни инструменти 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 • Занимателна математика
 • Математиката лесна и интересна
 • Аз и числата
 • Математика за всички
 • Математика - 11 клас
 • Олимпийци
 • Знания за здравето
 • Интересни и необикновени места по света
 • Новите технологии в обучението по БЕЛ в  7 клас
 • Цветен свят
 • Клавирни ансамбли

 


 

1