Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Административни услуги

 

Средно училище "Добри Чинтулов" извършва следните административни услуги:

                               

                 1. Приемане и преместване на ученици

                 2. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

                 3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

                 4. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

                 5. Издаване на диплома за средно образование

                 6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

                 7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

                 8. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности