Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Безопасност на движението по пътищата

 

План-програма за действие по безопасност на движението по пътищата - 2021г.

  

 

График за провеждане на часовете  по Безопасност на движението по пътищата  в Часа на класа за I учебен срок на 2020/2021 г. 

Клас 1 час 2 час 3 час  4 час 5 час 6 час 7 час 8 час 9 час
I 14.10.2020 21.10.2020 28.10.2020 11.11.2020 09.12.2021 13.01.2021 20.01.2021 10.02.2021 19.05.2021
II 23.09.2020 14.10.2020 21.10.2020 18.11.2020 10.02.2021 28.04.2021 - - -
III 14.10.2020 11.11.2020 09.12.2020 13.01.2021 03.02.2021 14.04.2021 - - -
IV 07.10.2020 28.10.2020 25.11.2020 10.02.2021 17.03.2021 28.04.2021 - - -
VА 12.10.2020 09.11.2020 07.12.2020 11.01.2021 08.02.2021 - - - -
VБ 19.10.2020 16.11.2020 14.12.2020 18.01.2021 15.02.2021 - - - -
VI

26.10.2020

23.11.2020

18.01.2021

15.03.2021

19.04.2021 - - - -
VII

16. 11.2020

14.12.2020

18.01.2021

15.02.2021

15.03.2021 - - - -
IX

16. 11.2020 

14.12.2020

15.03.2021

12.04.2021 

- - - - -

X

23.11.2020 21.12.2020 22.03.2021 19.04.2021 - - - - -