Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

История

     Средно училище „Добри Чинтулов“ - нашето училище! Училище със 70-годишна история. Погледнато във времето, тези години са кратък срок, по-малко от един човешки живот, но взрем ли се във всяка от тях поотделно, ще видим, че те са изпълнени с трудности и радости, с успехи и вълнения, с тревоги и разочарования. И така, нека надникнем в миналото.
     Предшественик на нашето училище е началното училище, намиращо се в ловната хижа в кв. „Акациите“. То било клон на училище „Христо Ботев“. Основано е през учебната 1946-1947 г. и е имало само първи клас с учител Йорданка Янчева. На 5 септември 1951 г., когато се създава и четвърти клас, то се отделя като самостоятелно училище с директор Димитър Петков. През 1958 г. прераства в основно училище, а по-късно с решение на Градския народен съвет, получава името „Добри Чинтулов“. За директор е назначен Андон Ралев. Поради липса на сграда, учебните занятия се провеждат временно в училище „Христо Ботев“. В същото време се преустройва рибарската хижа, дарена от Риболовния комбинат. Официалното откриване на сградата е на 10 ноември 1958 г. В училището работят 15 учители, преподаващи на 12 паралелки. Недостатъчният брой учебни стаи налага обучението да се извършва на три смени. Проблемът е решен с изграждането на пристройка към училището през 1960 г.
     От 1962 до 1966 г. директор е Стоян Цинов. През 1966 г. е открит и седми клас и това налага изграждането на нова пристройка, която е открита официално през 1967 г. От учебната 1966/1967 г. директор е Христо Мърмъров, дотогавашен заместник-директор. През този период училището чества своя патронен празник на 27 март - денят, когато е починал поетът, тъй като рождената му дата е неизвестна.
     През 1976 г. е решено училището да се премести в новоизградения комплекс „Изгрев“. Поради забавяне при изграждането на новата сграда, временно учебните занятия се провеждат в ОУ „Георги Бенковски“. На 2 ноември 1976 г. училището е открито тържествено лично от министъра на народната просвета Ненчо Станев. В новооткритата сграда учат 1010 ученици, обучавани от 50 учители.
     През 1980 г. е изградена Актова зала, в която е уредена експозиция на картини, подарени от бургаски художници. Изключително тържествен е патронният празник през 1983 г. Тогава се открива бюст-паметник на Добри Чинтулов в двора на новата сграда. По случай юбилея - 25 години от получаване името на Добри Чинтулов за патрон, училището е наградено с орден Кирил и Методий“ - втора степен.
     През 1983-1984 г. започва обучение на ученици в XI клас, а от 1990 г. до днес е Средно училище с ученици от I до XII клас.
     Със заповед РД 14-12 от 29 май 1990 г. на Министерството на народната просвета е разкрита паралелка с профил „Изкуства“ - народно пеене и народни инструменти в IX клас. През същата година за директор е назначена Каля Дичева, дотогаващен заместник-директор. Училищното ръководство, учители, ученици и родители се обединяват около идеята да се съхрани и развие българският фолклор, в частност странджанският. От ученицитте от фолклорната паралелка са сформирани народен хор, народен оркестър, камерни групи. С много труд и упоритост училищното ръководство им осигурява пиана, народни инструменти и костюми, записи в Българскотто национално радио, Българската национална телевизия и обезпечава участието във фолклорни конкурси и фестивали в страната и чужбина. Учениците им се отблагодаряват с многобройните си изяви и награди от ежегодните конкурси - Копривщица, местността „Божура“, Варна, София, Пловдив, Гърция, Турция. Тук е мястото да споменем и учителите, поставили началото на обучението по музикален фолклор: Мария Маркова, Жечка Сланинкова, Румен Мутафчиев, Иван Цолов, Желязко Жеков, Анета Данаилова, Зоя Мърмърова, Светлана Дикова, Лора Стойчева, Албена Цолова.
     През 1996 г., когато се чества 20 години училище „Добри Чинтулов“ в к-с „Изгрев“, художникът Георги Петков създава герба на училището. Той представлява кръг, в който са вписани книга, символ на знанието, гъдулка и две птички, отнасящи се до изучаването на народни инструменти и народно пеене. Така в една красива композиция авторът успява да опише най-цялостно характера на обучението в училище.
     През 2000 г. е разкрита втора паралелка с профил „Изкуства“ - „Хореография“ в IX клас. Това разширява обучението по музикален фолклор и задава нови цели на училището - да се утвърди като средище на българския фолклор и да използва изкуството като средство за възпитание на учениците. Разкриването на новата паралелка дава възможност към досега съществуващите фолклорни състави да се сформират танцов състав и ансамбъл за народни песни и танци.
     Обучението по хореография е невъзможно без модерна материална база. Това налага преустройството на Актовата зала в танцова, снабдена със станки и огледала, а през 2002 г. е оборудвана и втора. Резултатите не закъсняват. Нашите ученици продължават да печелят стипендии и призови места от много конкурси и фестивали - Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ - гр. Стара Загора, Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“, Международен фестивал „Радост на брега“...
Интересът на бургаската общественост към българския фолклор и непрекъснатият стремеж за изява на нашите възпитаници подтиква училищното ръководство да организира ежегодни училищни концерти, които стават традиционни. Нашите певци, танцьори, инструменталисти и състави редовно са включвани в празничните програми на Община Бургас.
     От 2008 г. за директор на училището е назначена Галина Казакова, а от 2019 г.до днес директор е инж. Милена Дренска.
     Днес всички ние, училищно ръководство, учители и ученици от СУ „Добри Чинтулов“, продължаваме да съхраняваме и развиваме традициите, завещани от нашите предшественици. Това е нашето призвание. За това красноречиво говори фактът, че редица наши бивши ученици днес работят като учители в училището - Руска Иванова, Сийка Костадинова, Марияна Сарова, Цветелина Стойчева, Галя Гильова, Стоян Ганчев, Панайот Стойчев.Те с вълнение и трепет разказват своите спомени и преживявания пред днешните ученици...
Днес нашето училище дава възможност за добра професионална и социална реализация. Част от учениците продължават образованието си в АМТИИ - гр. Пловдив и в редица ВУЗ-ове. Други постъпват на работа в ансамбъл „Странджа“ или в други фолклорни формации. Ние искрено вярваме, че ти никога няма да забравят своето училище! С гордост можем да обобщим, че възпитаниците на Средно училище „Добри Чинтулов“ са хора с будна гражданска съвест, радетели на българския дух и култура през годините!

     От месец септември 2020г. училището е преместено в сградата на намиращото се в близост СУ "Йордан Йовков". За образователните нужди на нашите ученици беше оборудвана Музикална къща. В нея провеждат учебните си часове преподавателите от профил "Изкуства". Намиращата се там актова зала е сцена за изява на нашите талантливи ученици.