Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Обществен съвет

Дейности по учредяване на Обществен съвет

    Информираме Ви, че е учреден Обществен съвет към СУ "Дoбри Чинтулов". Със създаването на Обществените съвети се цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност - училище, ученици, родители и общественост. 

    Общественият съвет ще има редици функции, сред които да одобрява стратегията за развитие на училището, да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието, да дава становище за разпределението на бюджета по дейности, да съгласува училищния план и т.н.  

ДЕЛЕГАТ НА ОБЩЕСТВЕТ СЪВЕТ

Име, презиме, фамилия  
Благовеста Благоева Представител на Община Бургас
Йорданка Лазаринова Симеонова председател
Ася Миткова Иванова член
Екатерина Георгиева Димитрова член
Пламена Иванова Калоянова член
Стилияна Ненова Костова член
Теодор Тотков Георгиев член