Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Обществен съвет

Дейности по учредяване на Обществен съвет

Информираме Ви, че е учреден Обществен съвет към СУ "Дoбри Чинтулов". Със създаването на Обществените съвети се цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност - училище, ученици, родители и общественост. 

Общественият съвет ще има редици функции, сред които да одобрява стратегията за развитие на училището, да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието, да дава становище за разпределението на бюджета по дейности, да съгласува училищния план и т.н.  

ДЕЛЕГАТ НА ОБЩЕСТВЕТ СЪВЕТ

Име, презиме, фамилия  
Благовеста Благоева Представител на Община Бургас
Теодора Янкова Златева председател
Димитричка Петрова Градева член
Валентина Георгиева Кънева член
Дияна Георгиева Петкова член
Димитринка Георгиева Владева член
Красимира Петкова Костова член