Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Бюджет

 

Бюджет 2020г.

 

 Изпълнение на бюджет 2020 - първо тримесечие

 

 Изпълнение на бюджет 2020 - второ тримесечие

 

 Изпълнение на бюджет 2020 - трето тримесечие

 

 Изпълнение на бюджет 2020 - четвърто тримесечие

 

 

Бюджет 2021г.

 

Изпълнение на бюджет 2021г. - първо тримесечие

 

Изпълнение на бюджет 2021г. - второ тримесечие

 

Изпълнение на бюджет 2021г. - трето тримесечие

 

Изпълнение на бъджет 2021г. - четвърто тримесечие

   

    БЮДЖЕТ 2022 година

 

Изпълнение на бюджет 2022 г. - първо тримесечие

 

Изпълнение на бюджет 2022 г. - второ тримесечие

 

Изпълнение на бюджет 2022 г. - трето тримесечие 

 

Изпълнение на бюджет 2022 г. - четвърто тримесечие 

 

Бюджет 2022 г.

 

 

БЮДЖЕТ 2023 година

Изпълнение на бюджет 2023г. - първо тримесечие

 

Изпълнение на бюджет 2023г. - второ тримесечие

 

Изпълнение на бюджет 2023г. - трето тримесечие 

 

Изпълнение на бюджет 2023г. - четвърто тримесечие

 

Бюджет 2023 г. 

 

Бюджет 2024 г.

 

Изпълнение на бюджет 2024г. - първо тримесечие