Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Лазаровден - традиции и обичаи. Стихотворението "Лазарки" от Николай Зидаров

    На 4.04. третокласниците и г-жа Сарова проведоха иновативен урок на тема "Лазаров ден- традиции и обичаи", като се запознаха със стихотворението "Лазарки" в часа по четене. Учениците бяха разделени на екипи предходните дни и изработиха презентация, с която се запознаха с празника , описаха автентичната лазарска носия, плетоха лазарски венец и изработиха от шаблон и салфетки носията на лазарката. Момичетата от класа представиха обичая, облечени като лазарки, с песни, танци и наричания. Наши гости бяха г-жа Дойнова и г-жа Стойчева.
    Бяхте прекрасни, мили деца!!!