Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Малка мома лазарка

Сред богатото наследство на български традиционни обичаи важно място заема лазаруването. Празникът може да бъде отнесен към пролетното събуждане на природата, към мечтите и надеждите за благоденствие.

По стари български традиции и обичаи, подготовката за Лазаровден започва отрано. 

И нашите малки лазарки при СУ "Добри Чинтулов" - гр.Бургас с ръководител г-жа Цветелина Стойчева представиха обичаите и обредите  от пролетния календарно-празничен цикъл на  малки и големи, като им доставиха много радост със своето изпълнение на лазарски песни, танци и наричания.