Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Първи стъпки в Microsoft Teams

    Първокласниците от СУ "Добри Чинтулов" взеха участие в Проект N ВG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В периода от 6.10 до 20.10.2022 г. те се запознаха с платформата MS Teams. Проектът е насочен към създаване умения за работа в електронна среда и по-качествено участие в обучение от разстояние, както и да се помогне малките ученици да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание. Първокласниците с интерес работиха във виртуална класна стая и се запознаха с елементите на Microsoft Teams.